ก๊งคนมึน ตีไม่ซ้ำ
ᴄʜɪʟʟ_ ยังไงก็ได้/อะไรก็ได้ ชิลชิลไปเลย
MENDADE Fight & Play Together For Fun
ไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้านข้าว จีบได้ หุงข้าวเป็น
Dead Fishes Squad LIFE BEFORE DEATH, STRENGTH BEFORE WEAKNESS
Holy Hymn Squad Team work makes the dream work